Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) Koncesje alkoholowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering) - Koncesje alkoholowe, menu 96, karta informacyjna 36 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Koncesje alkoholowe

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)

Podstawa prawna

 • Art. 181 ust. 4 i 5 i art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.).
 • Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
 • Art. 20 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 646, z późn. zm.).
 • Art. 104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096,
  z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U.
  z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.).

Uchwała Nr 277/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Czernice Borowe (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 3 sierpnia 2018 r., poz. 7704).

Wydział

Pokój nr 8
tel. 23 674 60 66 wew. 36
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 700 - 1500,
wtorek w godz.  800 - 1600

Wymagane dokumenty

Wniosek: PDF o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

 

Załączniki do wniosku:

Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Opłata podstawowa roczna za:

 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernice Borowe: Bank Spółdzielczy w Grudusku 90 8220 0004 0100 0244 2001 0130.

Termin

Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Tryb odwołania

Od decyzji Wójta Gminy Czernice Borowe przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Czernice Borowe – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne

Metryka

sporządzono
2017-06-26 przez Kienig Sylwester
udostępniono
2017-06-26 00:00 przez Zerman Justyna
zmodyfikowano
2023-03-29 09:49 przez Zerman Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
469
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.