Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) Koncesje alkoholowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych - Koncesje alkoholowe, menu 96, karta informacyjna 35 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Koncesje alkoholowe

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

  • Art. 184 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.).
  • Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
  • Art. 20 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 646, z późn. zm.).
  • Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.).

Wydział

Pokój nr 8
tel. 23 674 60 66 wew. 36
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 700 - 1500,
wtorek w godz.  800 - 1600

Wymagane dokumenty

Wniosek: PDF o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.

 

Załączniki do wniosku:

  1. Protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży sporządzony dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych,

Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernice Borowe: Bank Spółdzielczy w Grudusku 90 8220 0004 0100 0244 2001 0130. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty).

Opłata za wydanie zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi:

  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
  • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Termin

Wnioski rozpatrywane są w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Tryb odwołania

Od decyzji Wójta Gminy Czernice Borowe przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Czernice Borowe – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne

Metryka

sporządzono
2017-06-26 przez
udostępniono
2017-06-26 00:00 przez Zerman Justyna
zmodyfikowano
2023-03-29 09:49 przez Zerman Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
466
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.