Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) Dowody osobiste
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wymiana dowodu osobistego - Dowody osobiste, menu 91, karta informacyjna 15 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dowody osobiste

Wymiana dowodu osobistego

Podstawa prawna

Wydział

Wymagane dokumenty

Opłaty

Termin

Tryb odwołania

Inne

W związku ze zmianą ustawy z dnia 03.10.2008r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych informuje się, że zgodnie z art.40 wyżej cytowanej ustawy posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:


  • zmiany danych, które zamieszczone sa w dowodzie osobistym - w terminie do 14 dni od dnia doreczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporzadzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;
  • w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące;

   Nie złożenie przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, po upływie 3 miesięcy dowód podlega unieważnieniu, w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa wyżej wynosi 4 miesiące.
 1. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tozsamości osoby - niezwłocznie;
 2. upływu terminu wazności dowodu osobistego - nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:

  1.            Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.            Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

   

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest:

  Wójt Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

   

  Z administratorem – Wójtem Gminy Czernice Borowe można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

   

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

   

  Administrator – Wójt Gminy Czernice Borowe wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@czerniceborowe.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

   

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
  • unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

  -         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

  -         zmiany danych zawartych w dowodzie,

  -         upływu terminu ważności dowodu,

  -         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

  • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

   

  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

  ODBIORCY DANYCH

   

  W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

  Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

  -         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

  -         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

   

   

Metryka

sporządzono
2017-06-26 przez Justyna Zerman
udostępniono
2017-06-26 00:00 przez Monika Łukasiak
zmodyfikowano
2018-05-25 07:21 przez Łukasiak Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
470
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.