Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Zamówienia Publiczne Ogłoszenie Przetargów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie Przetargów, menu 84, strona 8 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenie Przetargów

Data wytworzenia 2019-12-20, ostatniej modyfikacji 2020-01-13 11:21

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czernice Borowe od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 26 czerwca 2020r. i od dnia 1 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. na podstawie biletów miesięcznych

ogłoszenie o zamówieniu >>> SIWZ >>> załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty >>> załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu >>> załącznik nr 3 -Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania >>> załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej >>> załącznik
Data wytworzenia 2019-12-04, ostatniej modyfikacji 2019-12-23 15:16

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernice Borowe

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernice Borowe Usługa o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej w skrócie ustawą Pzp.
Data wytworzenia 2019-12-04, ostatniej modyfikacji 2019-12-17 13:58

Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Czernice Borowe od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. i od dnia 1 września 2020 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. na podstawie biletów miesięcznych

Unieważnienie postępowania (pdf) >>> Informacja z otwarcia ofert (pdf) >>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie >>> Informacja o zmianie treści SIWZ >>> ogłoszenie o zamówieniu >>> SIWZ >>> załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty >>> załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu >>> załącznik nr 3 -Wzór oświadczenia
Data wytworzenia 2019-11-05, ostatniej modyfikacji 2019-11-20 14:58

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa dróg w miejscowości Węgra

Ogłoszenie nr 618605-N-2019 z dnia 2019-11-05 r. Gmina Czernice Borowe: Przebudowa dróg w miejscowości Węgra OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu.pdf SIWZ.pdf Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.doc Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób.
Data wytworzenia 2019-10-31, ostatniej modyfikacji 2019-11-18 12:48

II Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: Utworzenie pracowni komputerowej w szkole "Nowoczesna pracownia 2019" realizowanego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

Zaproszenie do składania ofert (pdf) >>> Załącznik nr 1 - Formularz oferty (docx) >>> Załącznik nr 2 - Specyfikacja (pdf) >>> Załącznik nr 3 - Wzór umowy (pdf) >>> Załącznik nr 4 - Klauzula RODO (pdf) >>> Dodatkowe informacje: Odpowiedzi na pytania z dnia 05.11.2019 r. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 05.11.2019 r. Informacja o wyborze oferty (pdf) >>>
Data wytworzenia 2019-10-29, ostatniej modyfikacji 2019-11-13 14:33

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Czernice Borowe

Zamówienie na: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Czernice Borowe Zamawiający: Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe Tryb zamówienia: nie dotyczy Nr sprawy: RDŚ.7013.2.22.2019 Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro Termin składania ofert: 12 listopad 2019r. Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie (pdf) >>> Załączniki (docx) >>> Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Data wytworzenia 2019-10-23, ostatniej modyfikacji 2019-10-23 14:04

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: Utworzenie pracowni komputerowej w szkole "Nowoczesna pracownia 2019" realizowanego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych"

Zaproszenie do składania ofert (pdf) >>> Załącznik nr 1 - Formularz oferty (docx) >>> Załącznik nr 2 - Specyfikacja (pdf) >>> Załącznik nr 3 - Wzór umowy (pdf) >>> Załącznik nr 4 - Klauzula RODO (pdf) >>>
8 / 11
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.