Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Urząd Gminy Sesje Rady Gminy Imienne wykazy głosowań radnych Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Imienne wykazy głosowań Radnych na XXV Sesji Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.02.2023 roku - Kadencja 2018-2023, menu 221, artykuł 1439 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

Imienne wykazy głosowań Radnych na XXV Sesji Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.02.2023 roku

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy

Uchwała nr 272/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023 – 2036,

Uchwała nr 273/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok,

Uchwała nr 274/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 165/XIV/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu realizacji projektu pod nazwą „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”,

Uchwała nr 275/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wspólnej realizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

Uchwała nr 276/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania i współfinansowania przy realizacji projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,

Uchwała nr 277/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

Uchwała nr 278/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Szkolna” na ulicę „21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy”,

Uchwała nr 279/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

Uchwała nr 280/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2023r.”,

Uchwała nr 281/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych na lata 2023-2027,

Uchwała nr 282/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy na 2022 rok (4 komisje).

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Czernice Borowe w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022.

Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności merytorycznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2022 rok.

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.

Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

Metryka

sporządzono
2023-03-07 przez Kienig Sylwester
udostępniono
2023-03-07 10:36 przez Kienig Sylwester
zmodyfikowano
2023-03-07 10:46 przez Kienig Sylwester
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
64
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.