Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Urząd Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 roku - 2018, menu 209, artykuł 478 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 roku

Uchwała nr 271/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018-2036;

Uchwała nr 272/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok;

Uchwała nr 273/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficyty budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

Uchwała nr 274/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

Uchwała nr 275/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Czernice Borowe;

Uchwała nr 276/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Czernice Borowe;

Uchwała nr 277/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Czernice Borowe;

Uchwała nr 278/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernice Borowe w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

Uchwała nr 279/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

Uchwała nr 280/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi działającymi na terenie Gminy Czernice Borowe;

Uchwała nr 281/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie  określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe;

Uchwała nr 282/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych na lata 2018- 2022;

Uchwała nr 283/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Wojciechowi Brzezińskiemu – Wójtowi Gminy;

Uchwała nr 284/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Czernice Borowe;

Uchwała nr 285/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020;

Uchwała nr 286/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;

Uchwała nr 287/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.

Metryka

sporządzono
2018-08-02 przez
udostępniono
2018-08-02 00:00 przez Monika Łukasiak
zmodyfikowano
2018-08-02 14:30 przez Łukasiak Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
442
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.