Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Urząd Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z XXV Sesji Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 roku - 2018, menu 209, artykuł 408 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Uchwały z XXV Sesji Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 roku

UCHWAŁA Nr 259/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 roku popierająca stanowisko Rady Gminy Suchożebry w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego kraju Afrykańskiego Pomoru Świń

 UCHWAŁA Nr 258/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie skargi na Wójta Gminy Czernice Borowe

 UCHWAŁA NR 257/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2018r.”

 UCHWAŁA NR 256/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 UCHWAŁA Nr 255/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR 254/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Czernice Borowe

  UCHWAŁA NR 253/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. W sprawie podziału Gminy Czernice Borowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 UCHWAŁA NR 252/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziały Gminy Czernice Borowe na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 UCHWAŁA NR 251/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czernice Borowe przez inne niż Gmina Czernice Borowe osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

 UCHWAŁA Nr 250/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określania kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernice Borowe na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

  UCHWAŁA NR 249/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 UCHWAŁA Nr 248/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. Uchylająca Uchwałę Nr 225/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych

 UCHAWAŁA NR 247/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ora specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 UCHWAŁA NR 246/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 UCHWAŁA NR 245/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE  z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 UCHWAŁA NR 244/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania i współfinansowania przy realizacji projektu pod nazwą,,Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

 UCHWAŁA Nr 243/XXV/18 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok

 UCHWAŁA NR 242/XXV/2018 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018-2036

Metryka

sporządzono
2018-03-22 przez
udostępniono
2018-03-22 00:00 przez Monika Łukasiak
zmodyfikowano
2018-04-06 09:55 przez Łukasiak Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
494
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.