Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Urząd Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. - 2017, menu 171, artykuł 183 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 203/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2036.

Uchwała Nr 204/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.

Uchwała Nr 205/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr 206/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr 264/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

Uchwała Nr 207/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czernice Borowe lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

Uchwała Nr 208/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2022.

Uchwała Nr 209/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czernice Borowe.

Uchwała Nr 210/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr 267/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.

Uchwała Nr 211/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr 212/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe

Uchwała Nr 213/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernice Borowe za 2016rok.

Uchwała Nr 214/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czernice Borowe za 2016 rok.

Uchwała Nr 215/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/XVII/16 Rady Gminy Czernice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wspólnej realizacji projektu ?Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem?.

Metryka

sporządzono
2017-06-22 przez Jacek Bartołd Przewodniczący Rady Gminy Czernice Borowe
udostępniono
2017-06-22 00:00 przez Monika Łukasiak
zmodyfikowano
2017-07-06 15:24 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
405
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.