Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Urząd Gminy Kierownictwo Urzędu Sekretarz
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sekretarz, bieżące, menu 52 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sekretarz

Sekretarz

Sekretarz Gminy

mgr Bogumiła Cienkus

pokój Nr 13

tel./fax (023)  674 - 60 - 66 wew. 39

sekretarz@czerniceborowe.pl


Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
 3. organizowanie współdziałania z osiedlami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
 4. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 5. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 6. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 7. adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
 8. przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
 9. przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 10. podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
 11. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
 12. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
 13. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
 14. przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta,
 15. gospodarka etatami oraz funduszem płac,
 16. wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników,
 17. utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach: 
  1. warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  2. ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku, 
  3. świadczeń socjalnych, 
  4. podwyższania kwalifikacji zawodowych.
 18. opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Przewodniczącemu Rady i Skarbnikowi),
 19.  rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
 20. uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania,
 21. sprawy oświaty w gminie,
 22. wykonywanie innych poleceń Wójta. 

Metryka

sporządzono
2017-06-22 przez Kienig Sylwester
udostępniono
2017-06-22 00:00 przez Kienig Sylwester
zmodyfikowano
2017-06-22 11:11 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1505
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.