Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czernice Borowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Czernice Borowe  / Urząd Gminy  / Kierownictwo Urzędu  / Sekretarz
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Sekretarz Sekretarz

Sekretarz Gminy

mgr Bogumiła Cienkus

pokój Nr 13

tel./fax (023)  674 - 60 - 66 wew. 39

sekretarz@czerniceborowe.pl


Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

  1. zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
  3. organizowanie współdziałania z osiedlami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
  4. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
  5. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
  6. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
  7. adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
  8. przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
  9. przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
  10. podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
  11. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
  12. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
  13. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
  14. przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta,
  15. gospodarka etatami oraz funduszem płac,
  16. wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników,
  17. utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach: 
    1. warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
    2. ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku, 
    3. świadczeń socjalnych, 
    4. podwyższania kwalifikacji zawodowych.
  18. opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Przewodniczącemu Rady i Skarbnikowi),
  19.  rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
  20. uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania,
  21. sprawy oświaty w gminie,
  22. wykonywanie innych poleceń Wójta. 


data wytworzenia2017-06-22
data udostępnienia2017-06-22
sporządzone przezKienig Sylwester
opublikowane przezKienig Sylwester
ilość odwiedzin427
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czernice Borowe, Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, tel.: 23 674-62-15, fax: 23 677-00-13, sekretariat@czerniceborowe.pl, www.czerniceborowe.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@