Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czernice Borowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Czernice Borowe  / Organizacja działania samorządu  / Zadania Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zadania Gminy Zadania Gminy

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r., art. 7 ust. 1

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a)  działalności w zakresie telekomunikacji;

4)   lokalnego transportu zbiorowego;

5)   ochrony zdrowia;

6)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7)   gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8)   edukacji publicznej;

9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11)  targowisk i hal targowych;

12)  zieleni gminnej i zadrzewień;

13)  cmentarzy gminnych;

14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18)  promocji gminy;

19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.data wytworzenia2015-01-21
data udostępnienia2015-01-21
sporządzone przezKienig Sylwester
opublikowane przezKienig Sylwester
ilość odwiedzin280
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czernice Borowe, Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, tel.: 23 674-62-15, fax: 23 677-00-13, sekretariat@czerniceborowe.pl, www.czerniceborowe.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@