Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czernice Borowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Mapa serwisu
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Mapa serwisu Mapa serwisu
Gmina Czernice Borowe
Urząd Gminy Urząd Gminy
Wiadomości Wiadomości
Dane adresowe Dane adresowe
Dni i godziny otwarcia Dni i godziny otwarcia
Organizacja Urzędu Organizacja Urzędu
Schemat organizacyjny Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny Urzędu Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu Kierownictwo Urzędu
Wójt Wójt
Sekretarz Sekretarz
Skarbnik Skarbnik
Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy
Referat finansowy Referat finansowy
Stanowisko d/s organizacyjnych i kadr Stanowisko d/s organizacyjnych i kadr
Stanowisko d/s  obsługi rady gminy i współpracy z sołectwami Stanowisko d/s obsługi rady gminy i współpracy z sołectwami
Stanowisko d/s ewidencji ludności Stanowisko d/s ewidencji ludności
Informatyk Informatyk
Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko d/s inwestycji drogownictwa i ochrony środowiska Stanowisko d/s inwestycji drogownictwa i ochrony środowiska
Stanowisko d/s gospodarki gruntami i promocji Gminy Stanowisko d/s gospodarki gruntami i promocji Gminy
Stanowisko ds. gopsodarki przestrzennej i przedsiębiorczosci Stanowisko ds. gopsodarki przestrzennej i przedsiębiorczosci
Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy
2017 2017
2018 2018
Kadencja 2018-2023 Kadencja 2018-2023
Sesje Rady Gminy Sesje Rady Gminy
Zaproszenia na Sesje Rady Gminy Zaproszenia na Sesje Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy Protokoły z Sesji Rady Gminy
Kadencja 2014-2018 Kadencja 2014-2018
Kadencja 2018-2023 Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2014-2018 Kadencja 2014-2018
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
Kadencja 2018-2023 Kadencja 2018-2023
2019 2019
2018 2018
Interpelacje i zapytania radnych Interpelacje i zapytania radnych
Kadencja 2018-2023 Kadencja 2018-2023
Imienne wykazy głosowań radnych Imienne wykazy głosowań radnych
Kadencja 2018-2023 Kadencja 2018-2023
Nagrania sesji Rady Gminy Nagrania sesji Rady Gminy
Kadencja 2018-2023 Kadencja 2018-2023
Apele, opinie Apele, opinie
Załatwianie spraw w Urzędzie Załatwianie spraw w Urzędzie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)
Informacje i usługi przyjazne obywatelom - www.obywatel.gov.pl Informacje i usługi przyjazne obywatelom - www.obywatel.gov.pl
Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza
Meldunki Meldunki
Małżeństwa, narodziny, zgony Małżeństwa, narodziny, zgony
Dowody osobiste Dowody osobiste
Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych
Podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska
Koncesje alkoholowe Koncesje alkoholowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Inne Inne
Informacje o środowisku Informacje o środowisku
Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku i jego ochronie Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku i jego ochronie
Obwieszczenia Obwieszczenia
Obwieszczenia - raport OOŚ Obwieszczenia - raport OOŚ
Decyzje Decyzje
Zezwolenia Zezwolenia
Ocena jakości wody Ocena jakości wody
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Plan polowań zbiorowych Plan polowań zbiorowych
Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Rejestry i Ewidencje Rejestry i Ewidencje
Ewidencje ogólnodostępne Ewidencje ogólnodostępne
Ewidencje inne Ewidencje inne
Rejestry ogólnodostępne Rejestry ogólnodostępne
Rejestry inne Rejestry inne
Rejestr działalności regulowanej Rejestr działalności regulowanej
Działalność lobbingowa Działalność lobbingowa
Organizacja działania samorządu Organizacja działania samorządu
Statut Gminy Statut Gminy
Podstawy prawne działania samorządu Podstawy prawne działania samorządu
Zadania Gminy Zadania Gminy
Organy Gminy Organy Gminy
Rada Gminy Rada Gminy
Skład Rady Gminy Skład Rady Gminy
Komisje Rady Gminy Komisje Rady Gminy
Godziny przyjęć Godziny przyjęć
Kompetencje Rady Gminy Kompetencje Rady Gminy
Wójt Gminy Wójt Gminy
Jednostki pomocnicze Jednostki pomocnicze
Sołectwa Sołectwa
Statuty Sołectw Statuty Sołectw
Mienie komunalne i finanse Mienie komunalne i finanse
Informacje o stanie mienia komunalnego Informacje o stanie mienia komunalnego
Pomoc publiczna Pomoc publiczna
Kontakty i współpraca Kontakty i współpraca
Przynależność do związków i stowarzyszeń Przynależność do związków i stowarzyszeń
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze"
Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania  Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich"
Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza
Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego
Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie
Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe
Program współpracy Gminy Czernice Borowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Program współpracy Gminy Czernice Borowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Fundacja partnerska grupa lokalnego działania  Fundacja partnerska grupa lokalnego działania "CIUCHCIA KRASIŃSKICH"
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej
Czernickie Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Gospodyń Wiejskich Czernickie Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Gospodyń Wiejskich
Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie
Gminny Klub Sportowy  Gminny Klub Sportowy "BOROVIA"
Uczniowski Klub Sportowy  Uczniowski Klub Sportowy "CENTER"
Uczniowski Klub Sportowy  Uczniowski Klub Sportowy "BOROWIAKI"
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Czernice Borowe Stowarzyszenie na rzecz Gminy Czernice Borowe
Stowarzyszenie mieszkańców gminy Czernice Borowe Stowarzyszenie mieszkańców gminy Czernice Borowe
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
Plany w zakresie realizacji zadań publicznych Plany w zakresie realizacji zadań publicznych
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2023 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2023
Strategia Rozwoju Gminy Strategia Rozwoju Gminy
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe
Program usuwania azbestu dla Gminy Czernice Borowe na lata 2012-2032 Program usuwania azbestu dla Gminy Czernice Borowe na lata 2012-2032
Program ochrony środowiska Program ochrony środowiska
Plan gospodarki odpadami Plan gospodarki odpadami
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernice Borowe Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernice Borowe
Gminny program oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernice Borowe Gminny program oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernice Borowe
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Czernice Borowe Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Czernice Borowe
Regulamin udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego Regulamin udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego
Inne dane udostępniane publicznie Inne dane udostępniane publicznie
Zamówienia Publiczne
Zamówienia Publiczne do 31.10.2017r. Zamówienia Publiczne do 31.10.2017r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Ogłoszenie Przetargów Ogłoszenie Przetargów
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ Wyjaśnienia dotyczące SIWZ
Rozstrzygnięcia przetargów Rozstrzygnięcia przetargów
Oświadczenia majątkowe
Kierownictwo Urzędu Kierownictwo Urzędu
2019 2019
2019 - początek kadencji 2019 - początek kadencji
2018 - koniec kadencji 2018 - koniec kadencji
2018 2018
2017 2017
2016 2016
Rada Gminy Rada Gminy
2019 2019
2019- początek kadencji 2019- początek kadencji
2018 - koniec kadencji 2018 - koniec kadencji
2018 2018
2017 2017
2016 2016
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
Ogłoszenia
Oferty na realizację zadań publicznych Oferty na realizację zadań publicznych
Dotacje na rozwój sportu Dotacje na rozwój sportu
Wybory Wybory
Informacje Informacje
Obwieszczenia Obwieszczenia
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego
 Wybory uzupełniające do Rady Gminy  Wybory uzupełniające do Rady Gminy
Wybory do Samorządu Wybory do Samorządu
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nabór kandydatów na ławnika Nabór kandydatów na ławnika
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Centrum Informacji Gminne Centrum Informacji
Gminna Biblioteka Publiczna Gminna Biblioteka Publiczna
Gimnazjum w Czernicach Borowych Gimnazjum w Czernicach Borowych
Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie
Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu
Finanse i budżet Finanse i budżet
Podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne
Postępowanie egzekucyjne Postępowanie egzekucyjne
Kompetencje Kompetencje
Inne akty prawne Inne akty prawne
Prawo Lokalne
Budżet Gminy Budżet Gminy
2017 2017
2018 2018
2019 2019
Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
Podatki i opłaty Podatki i opłaty
Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernice Borowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernice Borowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Apele, opinie Apele, opinie
Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne
Petycje Petycje
2019 2019
Sprawozdania finansowe Sprawozdania finansowe
Podatki
Informacje podatkowe Informacje podatkowe
Deklaracje podatkowe Deklaracje podatkowe
Poprzednia wersja BIP
Gmina Czernice Borowe, Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, tel.: 23 674-62-15, fax: 23 677-00-13, sekretariat@czerniceborowe.pl, www.czerniceborowe.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@